Historia

DSC_0193.jpg
 

Saturnus Stiftelsen grundades 2016 av Sebastian Bojassen och Jeanette Airèn, två pådrivare som förenades i iden om en egen stiftelse som gör skillnad på riktigt. Då Sebastian har rötter ifrån Colombia har resorna dit varit ett återkommande inslag under hela hans uppväxt. Under alla år som Sebastian åkt till Colombia präglades hans upplevelser där inte enbart av ett vackert och gästvänligt land men även av de enorma klyftorna som fanns i samhället. Den fattigdom som finns i Colombia var något som han aldrig upplevt i sitt hemland Sverige. Självklarheten att hjälpa de som har det mindre bra har alltid varit en självklarhet inom hans familj. 

Åren passerar och Sebastian och Jeanette möts och finner sin gemensamma nämnare i att vilja hjälpa människor som lever under knappa förhållanden och resor till Colombia gjordes för att verkligen se vad som händer, hur det ser ut och vad som kan göras för de människor som befinner sig i dessa hopplösa situationer. De båda bestämde sig för att ge liv till en Insamlingsstiftelse som sätter barnet och de unga i främsta rummet med en lokal förankrad verksamhet som präglas av kvalitet före kvantitet. Saturnus Stiftelsen tar sitt avstamp i Colombia men vill engagera sig där hjälpen behövs i världen.