Saturnus har som målsättning att ansluta så många barn och ungdomar som möjligt och erbjuda
dem ett alternativ ifrån gatan. Genom att erbjuda dessa barn och ungdomar organiserade
träningar, material samt en måltid efter träningen ökar chansen till att dessa barn och unga
får en bättre tillvaro samt framtid om de väljer att delta i Idrottsprojektet Livbojan. Vi på
Saturnus tror på att idrotten räddar liv, men att skolan har en lika stor roll i utvecklandet av
individen, dessa två går hand i hand. Som krav för att få vara med i Livbojan måste barn och
ungdomarna uppfylla utbildningskravet. Närvaro i skolan, göra sitt yttersta för att nå goda
studieresultat. Målsättningen för Livbojan är att bedriva fotbollsprojekt kopplade till utbildning med en specialagenda.

1. Bli duktiga fotbollsspelare
2. Förmå dem att fullfölja skolan
3. Förhindra rekrytering till prostitution
4. Avväpning av barn
5. Förhindra att de engageras i grov brottslighet
6. Förhindra att de engageras i drogverksamhet
7. Att skapa goda medborgare som har en framtidsvision


Det fotbollsteam som vi har utvecklat består av en fotbollstränare och en assisterande tränare.
Dessa personer kommer ifrån de områden som barnen själva är ifrån. Detta ger dem en större
inblick över dessa barn och ungdomars liv och ett större förtroende då de själva har haft samma
livssituation och förutsättningar som deltagarna.
Deras uppgift är:

• Fotbollsträning
• Hembesök för att stödja både barn och familjen
• Hjälpa till att introducera barnen i skolan. Eventuellt köpa kläder och material.
• Vara fadder för barnen.
• Vara goda förebilder.

För att se lagens olika presentationer, tryck vidare på knapparna.