Om Saturnus

 
banner you.jpg

Saturnus Stiftelsen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst, obunden stiftelse, som arbetar för barn, ungdomar och vuxnas rättigheter för bättre levnadsvillkor i världen. Vi vill förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom olika organiserade aktiviteter, sport och social verksamhet med fokus på individen.

Saturnus arbetar för att barn och ungdomar själva ska vara viktiga pådrivare i förändringen och ta ansvar i frågor som rör dem och deras omgivning. 

Att stärka barn och ungdomars kapacitet att bidra till förändring är oerhört viktigt.

Genom att stärka deras självförtroende och självkänsla kan vi skapa ansvarstagande individer som väljer att ge tillbaka till samhälle och bli bra förebilder för de människor som finns omkring dem.

Andalucia, Colombia

Saturnus projekt tar avstamp i staden Andalucia då det lokala styret och våra samarbetspartners har möjliggjort att Saturnus ska få verka där. Tillgång till infrastrukturer och lokala ledare som vill hjälpa till med projektet finns tillgängliga.

Vill du läsa hela presentationen om Saturnus? Klicka här

Saturnus stadgar: Klicka här

Saturnus Integritetspolicy: Klicka här

Årsredovisning: Klicka här