Projekt

 

Våra Verksamhetsområden:

  • Arbeta internationellt med lokala förutsättningar

  • Stärka barn och ungdomars personliga och sociala kompetens

  • Projektverksamhet inom olika sociala områden och intresseinriktningar

  • Utveckling av unga människor genom ett gott ledarskap

  • Främja kulturella, idrottsliga och akademiska projekt

  • Information- och budskapsspridning kring barnets rättigheter

Saturnus stiftelsens verksamhet innefattar flera delar; fritidsaktiviteter, stödprogram, kulturella aktiviteter och utbildning. Den sistnämnda är den som Saturnus lägger mest fokus och vikt på. Att få en gedigen utbildning är fundamentalt för alla människor och detta är något som vi på Saturnus vill erbjuda våra deltagare.

SKola

Vi på Saturnus tycker att utbildningens verktyg är det viktigaste man kan ge ett barn, ungdom och en vuxen människa. Men i många socialt utsatta områden och byar är skolorna ofta förfallna, för små eller saknas helt. Detta leder till att de barn som bor på dessa platser saknar chansen till en utbildning.

Genom att samarbeta med de lokala myndigheterna som inte har tillräckliga resurser kan vi ge barn och ungdomar chansen till en trygg och säker skolgång.
Så här går det till: När en by eller kommun önskar en skola upprättas ett skriftligt kontrakt med Saturnus lokala partner och byns ledarskap och organisationen som kommer att ansvara för driften (oftast kommunen). Lokalbefolkningen eller kommunen åtar sig att tillhandahålla lämplig tomt (en avstämning sker med kommunens skolplaneringsavdelning)...Läs mer

Idrottsliga projekt

Saturnus syfte är att arbeta för försvaret och främjandet av de grundläggande rättigheterna för barn. Rätten att få leka. I den idrottsliga verksamheten finner vi Projektet LivBojan. Detta projekt vänder sig till de barn och unga som har en passion för idrottsliga aktiviteter.

Vi på Saturnus vill med vårt projekt LivBojan hjälpa dessa barn och unga att få utöva sin idrott under ordnade förhållanden, där organiserad träning kan erbjudas för att kunna ge den bästa möjliga utveckling till dessa barn och unga som spelar. Vi står för jämlikhet och att få både flickor och killar att engagera sig.

Genom att kunna erbjuda träningar, träningskläder, idrottsmateriel, transport till och från träningar vid behov och en lätt måltid efter varje träning har vi chansen att få dessa individer att välja idrotten framför ett liv på gatan efter skolan.

Idrott skapar aktiva, ansvarstagande individer och i förlängningen ett livaktigt och fostrande civilsamhälle. Barn och ungdomar kan genom deltagande i idrott rustas med egenmakt i form av självkänsla och självförtroende och dessa krafter kan överföras och användas i andra sociala sammanhang. Spelet (leken) är ett grundläggande verktyg i spelet. Det gör det möjligt för barnet att utveckla sin intelligens, kreativitet, sällskaplighet, ömhet, fingerfärdighet, språk och lära sig reglerna för samexistens. Se "Livbojan"

Fritidsaktiviteter

Saturnus fritidsverksamheter är organiserade aktiviteter och idrotter som bedrivs på eftermiddagarna för barn och unga mellan 7-17 år. Syftet med dessa olika typer av aktiviteter är att ge barn och unga en trygg plats där de får möjlighet att vara barn.

Tillsammans med andra barn och med trygga vuxna, runtomkring dem skapas här en värdefull fritid. Fritiden är den mest utsatta tiden för barn och ungdomar i de utsatta områdena, då man är exponerad för gängkriminalitet, alkohol och droger. Tillsammans med ansvariga ledare får barnen och ungdomarna tillsammans utvecklas inom sina valda områden. De ungdomar som är anslutna till våra olika projekt har som krav att uppfylla vissa kriterier som Saturnus sätter upp. Dessa kriterier innefattar att ungdomarna har struktur, punktlighet och närvaro i skolan samt att de gör sitt yttersta för att nå goda skolresultat. Att ungdomarna tar en ledande roll och är en bra kamrat, med god sed som ständigt hjälper den yngre och visar på initiativtagande. Att ungdomarna ska vara drogfria är också ett krav. Skulle man inte vara det, får man hjälp.

Aktiviteter som Saturnus erbjuder

  • Fotboll

  • Sång, dans och musik

  • Stödjande av andra idrotter som kanske inte har lika många deltagare som t.ex. fotboll men är ändå viktig för de få barn som utövar de valda idrotterna.

Utvecklingsmöjligheter och utmaningar

Vi strävar alltid efter att hålla hög kvalité på våra utbildningar och aktiviteter vilket innebär att det alltid finns utrymme för att höja kvaliteten ytterligare. Ett sätt att göra det på är att både vidareutbilda vår personal så att de på bästa möjliga sätt ska kunna tillgodose våra deltagares behov. Skapande av både allianser med lokala universitet ger oss möjlighet att både få ett kunskapsutbyte men även ett samarbete med de studenter på Universitet som kan vara villiga att hjälpa barnen med t.ex. deras läxor och vara goda förebilder.

Stödprogram

I många av Colombias kåkstäder finns en accepterad våldskultur där man ser våldet som ett nödvändigt och motiverande sätt att lösa en konflikt. Denna våldskultur är väldigt djup rotad i det Colombianska samhället då landet har befunnit sig i ett inbördeskrig. På grund av den höga arbetslösheten bland ungdomar och den lätta åtkomsten till droger bildas kriminella gäng. I vår strävan att växa enligt nuvarande sociala förhållanden och situationer strävar Saturnus efter att etablera flera sociala initiativ som syftar till att motverka ovannämnda samhällsproblem.