Värdegrund

banner you.jpg
 

Saturnus är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de
lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Saturnus stiftelsen genomför
långsiktiga insatser för behövande människor i Colombia. I vårt biståndsarbete
vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att
alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett
ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete. Vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en
möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och
solidarisera oss med dem i deras utsatthet.
Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör
skillnad för de människor som får hjälp. Vi vill skapa ringar på vattnet genom att
de människor som vi hjälper, hjälper sin näste.